Nasze projekty

ŚDS Zielona Przystań

Tworzymy działającą w Tarnowie przyjazną placówkę wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób cierpiących na choroby otępienne, zaburzenia w sferze psychicznej oraz spektrum autyzmu.

Klub zdrowej mamy i dziecka

„Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka” ma za zadanie podnieść poziom wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym oraz poszerzyć wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesnoszkolnego.

Wehikuł czasu - Warsztaty przy użyciu symulatora starości

Prowadzimy zajęcia z „Wehikuł czasu” z użyciem symulatora GERT w szkołach, instytucjach. Przekonaj się co to oznacza mieć 80 lat.

Zbiórka Darów dla osób doświadczających bezpośrednich skutków wojny w ukrainie

Fundacja Zielona Przystań, kierując się odruchem serca przesyła w głąb Ukrainy pomoc w postaci artykułów żywnościowych, higienicznych. Pomoc ta trafia bezpośrednio do osób dotkniętych wojenną tragedią.

My Zbieramy

„Zbierz to sam – my zbieramy” – niech nic nie zmarnuje się na poluTruskawki, maliny, borówki, czereśnie, brzoskwinie, jabłka, winogrona, pomidory, ogórki – m.in. na zbiór takich owoców rolnicy mogą zaprosić rodziny i osoby indywidualne na powstałym w tym celu portalu MyZbieramy.pl

Narodowy Instytut Wolności

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i działań misyjnych Fundacji Zielona Przystań.

Celem zadania jest rozwój instytucjonalny i działań misyjnych Fundacji Zielona Przystań.

streetworking

Streetworking z osobami bezomnymi

​Od początku swojego istnienia Fundacja zaangażowana jest w działania na rzecz osób bezdomnych. Wspólnie z Fundacją Społeczną PROGRES, Fundacja prowadzi działania metodą Streetworkingu.

Centrum Aktywności Rodzinnej

Fundacja Zielona Przystań w ramach projektu „Centrum Aktywności Rodzinnej” prowadzi działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Kampania Społeczna Rodzinna Przystań

„Rodzinna Przystań” to inicjatywa mająca na celu propagowanie rodziny jako centrum życia społecznego i promowanie jej jako wzoru holistycznego rozwoju osobistego i społecznego.

Centrum Wsparcia Rodziny

„Centrum Wsparcia Rodziny” to nowy projekt realizowany przez Fundację Zielona Przystań, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Centrum Aktywnego Seniora+

Celem projektu „Centrum Aktywnego Seniora+” realizowanego przez Fundację Zielona Przystań jest podtrzymanie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych. Fundacja w ramach projektu prowadzi bezpłatne, cykliczne zajęcia ogólnousprawniające.

O Fundacji

Fundacja „Zielona Przystań” powstała z potrzeby serca. Naszym celem jest pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym oraz współpraca międzypokoleniowa.  Jej twórcami są osoby, które od lat pracują w Tarnowie i regionie na rzecz potrzebujących.

Skip to content