Centrum Aktywnego Seniora+

Celem projektu „Centrum Aktywnego Seniora+” realizowanego przez Fundację Zielona Przystań jest podtrzymanie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych.Fundacja w ramach projektu prowadzi bezpłatne, cykliczne zajęcia ogólnousprawniające.

Zapraszamy seniorów 60 plus z obszaru Małopolski na bezpłatne zajęcia takie jak m.in.: pilates, zumba gold, nordic walking.

Jednym z elementów projektu jest również organizacja Dnia Seniora, jako otwartego eventu dla uczestników projektu oraz dla osób starszych z obszaru Małopolski.

Zadanie publiczne pt.” Centrum Aktywnego Seniora +” jest wspófinansowane w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025

Śledź aktualności na naszym profilu Facebook