Centrum Wsparcia Rodziny

Fundacja Zielona Przystań w ramach projektu “Rodzina z serca”, realizuje działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Celem projektu jest wzrost zainteresowania rodzicielstwem zastępczym, a przede wszystkim udzielenie kompleksowego i specjalistycznego wsparcia  w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki nad umieszczonymi w pieczy zastępczej dziećmi.

Szukasz pomocy?

Nasze działania skierowane są do:

  • rodzinnej pieczy zastępczej (opiekunów, dzieci przebywających w pieczy),
  • rodzin adopcyjnych (rodzice adopcyjni, dzieci),
  • dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej

Zapraszamy na bezpłatne:

  1. Specjalistyczne diagnozy trudności rozwojowych dziecka
  2. Specjalistyczne wsparcie: logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta, psycholog, psychoterapeuta (w zależności od potrzeb stwierdzonych w trakcie diagnozy)
  3. Edukacja rodzin
  4. Spotkania integracyjne

Zadanie publiczne pt. „Centrum Wsparcia Rodziny”  realizowane jest  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Relacje z realizacji projektu w Aktualności