Streetworking z osobami bezomnymi

​Od początku swojego istnienia Fundacja zaangażowana jest w działania na rzecz osób bezdomnych. Wspólnie z Fundacją Społeczną PROGRES, Fundacja prowadzi działania metodą Streetworkingu. W ramach tych działań Fundacja nawiązała stałą współpracę z Centrum Usług Społecznych – Działem Pomocy Osobom Bezdomnym, Strażą Miejską w Tarnowie oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn, prowadzonym przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Co tydzień w okresie zimowym wolontariusze Fundacji, w towarzystwie Straży Miejskiej, udają się do pustostanów, gdzie przebywają osoby bezdomne. Tam zachęcają do skorzystania z instytucjonalnego wsparcia oraz rozdają jedzenie, herbatę, rękawiczki, czapki, szaliki, kołdry oraz inne artykuły pierwszej potrzeby.