Centrum Aktywności Rodzinnej

Fundacja Zielona Przystań w ramach projektu „Centrum Aktywności Rodzinnej” prowadzi działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zadanie ma na celu wzmacnianie więzi rodzinnych oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

Fundacja w ramach tego projektu proponuje wszystkim mieszkańcom Małopolski bezpłatne zajęcia takie jak:

1. szkołę rodzica, czyli warsztaty ze specjalistami takimi jak np.: położna środowiskowo-rodzinna, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, lekarze specjaliści, coach, prawnik oraz inni

2. rodzinną akademię, czyli warsztaty rodzic + dziecko mające na celu rozwój zasobów własnych rodzin, w tym budowanie i wzmacnianie relacji w rodzinie warsztaty m.in. z psychologami, z terapeutami, fizjoterapeutami i innymi

3. wyjazdy edukacyjno – integracyjne.

Zadanie publiczne pt. „Centrum Aktywności Rodzinnej” realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Śledź aktualności na naszym profilu Facebook